Agile-aanpak

Kenmerkend voor de applicatie Fiscaal Gemak is de snelle ontwikkeling en toevoeging van extra functionaliteiten. Ons team werkt via een Agile-aanpak, dat wil voor ons zeggen dat we nieuwe ideeën en features in korte overzichtelijke perioden van 3 weken ontwikkelen. De ontwikkelingen krijgen vorm op basis van klantwensen en eigen inzichten.

Deze agile-aanpak stelt ons in staat de nieuwe functionaliteiten snel aan te passen ook wanneer er sprake is van een gewijzigde situatie of extra wensen vanuit de markt.

Regelmatig gaan wij met interactieontwerpers, ontwikkelaars en productspecialisten op pad om te brainstormen met onze gebruikers over nieuwe functionaliteiten zodat onze ontwikkeling en ideeën aansluiten bij onze klanten. Daarnaast willen wij een gebruikersgroep oprichten om dit verder vorm te geven, sluit uzelf aan indien u wat wilt bijdragen aan de ontwikkeling van onze software.

Plannen 2020

Voor de toekomst hebben wij op basis van interviews met klanten de volgende ideeën waar wij aan gaan werken. Deze lijst is niet in beton gegoten, noch kunnen hier rechten aan worden ontleend. Maar dit geeft wel een idee welke richting we opgaan.

 • Periodieke rapportage
 • Uitbreiding communicatiemodule
 • Het bieden van domein overstijgende inzichten door het financiële/boekhoud domein te combineren met het loondomein en het fiscale domein
 • Verdere uitbreiding van de jaarrekeningmodule
 • Uitbreiding van de erfbelastingmodule
 • E-learning
 • Koppeling met Unit4 Auditor/FDS
 • Uitbreiding samenstellingsverklaring
 • Terugboeken van journaalposten vanuit de kolommenbalans naar de financiële administratie
 • Doorzoomen naar de achterliggende mutaties per grootboeknummer in de kolommenbalans
 • Importeren van Auditfiles

 

Recente releases

Hieronder leest u wat de belangrijkste vernieuwingen zijn die de februari 2020 release van Fiscaal Gemak met zich meebrengt. Met deze release hebben we ervoor gezorgd dat u nog meer alles nog meer onder controle heeft.

 • Jaarwerk IB en VPB 2019
 • Uitstel 2019, aanvraag mogelijk per 1 maart
 • VIA 2019, ophalen mogelijk per 1 maart
 • Kolommenbalansmogelijkheden bij de jaarstukken voor de jaarrekening en buiten de aangifte, inclusief journaalposten, splitsingen en automatische labeling
 • Mogelijkheden opstellen kasstroomoverzicht in de jaarrekening
 • Jaarrekening en depot 2019
 • Jaarrekening 2020 op te stellen tbv prognose
 • Dashboarding omzetbelasting
 • Jaarwerk OB 2020
 • VPB 2019 renteaftrekbeperking en CFC maatregelen
 • ICP 2020 voorraad op afroep
 • Percentage eigendom in onderneming vastleggen op cliëntkaart